FANDOM


Pokemon là một xê-ri anime được chuyển thể từ xê-ri trò chơi điện tử cùng tên. Tính đến cuối năm 2018 đã có 6 phần tại Nhật Bản và 22 mùa theo phiên bản quốc tế. Dưới đây là danh sách diễn viên lồng tiếng phim tại Việt Nam từ năm 2014 đến nay.

Pokemon: Best Wishes Sửa đổi

108 tập đầu Sửa đổi

Phim được lồng tiếng bởi đội ngũ diễn viên lồng tiếng HTV3 (Công ty Cổ phần Truyền thông Trí Việt)